Bouwen of verbouwen; veel mensen zien er tegen op, omdat je het in één keer goed wilt aanpakken. Ideeën en wensen heeft u vast al op een rij, maar hoe pakt u het aan? Heb ik een omgevingsvergunning nodig voor mijn (ver)bouwplannen? Welke aannemer is betrouwbaar?

Terechte vragen en zorgen waar u liever niet aan denkt. Wij nemen die zorg graag uit handen!

Een constructieve samenwerking en communicatie

Bouwkundig Advies- en Tekenbureau Dré van den Bosch is uw helpende hand. Wij zijn uw persoonlijk adviseur voor uw projecten in de bouw, verbouw, nieuwbouw en renovatiewerkzaamheden in woning- en utiliteitsbouw.

Zo pakken wij het aan

Na een vrijblijvend eerste gesprek heeft u een beeld van wat er moet gebeuren. Er volgt een offerte en na goedkeuring hiervan gaan wij voor u aan de slag.

Ontwerp

Wij maken eerst een Voorlopig Ontwerp. Dit zijn de Plattegronden, Gevels, Doorsneden en Situatie. Hierbij wordt rekening gehouden met uw wensen, beschikbaar budget, Bestemmingsbepalingen, Bouwbesluit, constructieve mogelijkheden, energie, duurzaamheid en uitvoeringsmogelijkheden.

Het ontwerp moet namelijk voldoen aan de vele eisen die vastgelegd zijn in het Bouwbesluit; een verzameling bouwtechnische en gebruiksvoorschriften voor alle bouwwerken in Nederland.

Dit Voorlopig Ontwerp wordt bij de gemeente ingediend ter goedkeuring van de Welstandscommissie. Eerst wordt het plan getoetst aan de ter plaatse geldende Bestemmingsbepalingen. De Welstandscommissie, enkele neutrale architecten, beoordelen of het plan ‘voldoet aan redelijke eisen van welstand’. Er wordt gekeken naar vormgeving, materaalgebruik, straatbeeld en overige relevante zaken. Na goedkeuring van de Welstandscommissie gaan we het plan verder uitwerken om er een Omgevingsvergunning mee aan te kunnen vragen.

Omgevingsvergunning aanvragen

Het Voorlopig Ontwerp wordt na goedkeuring Welstand een Definitief Ontwerp. Dit Definitief Ontwerp wordt verder uitgewerkt naar een Bestektekening. Met deze tekeningen kan de zogenaamde Omgevingsvergunning (voorheen Bouwvergunning) worden aangevraagd. Op deze Bestektekening(en) is het ontwerp in detail uitgetekend. Denk hierbij aan Fundering, Riolering, Vloerenopbouw, Draagconstructies, Dakconstructie en Detailleringen. Aangevuld met de Constructieberekeningen en de Bouwbesluitberekeningen met hierin Vloeroppervlakten, Daglichttoetreding, Ventilatielucht, Energieverbruik en Energie-Prestatie-Coëfficiënt.

Soms zijn ook nog een ‘Schone grond verklaring’, Archeologisch onderzoek of een Asbest Inventarisatie Rapport vereist.

Na het indienen wordt door de Gemeente alles getoetst en kan de Omgevingsvergunning worden afgegeven.

Aanbesteding

Omdat op de Bestektekening niet álles aangegeven kan worden kan er nog een Bestek of Technische Omschrijving gemaakt worden. Hierin wordt alles gedetailleerd omschreven.

Bij een aanbesteding worden een aantal aannemers uitgenodigd een offerte uit te brengen. Met de laagste inschrijver wordt dan verder onderhandeld en kan de bouw gestart worden.

Uitvoering

Zodra de aannemer de opdracht heeft geaccepteerd wordt er gestart. In de uitvoering bewaken wij nauwlettend de volgende factoren:

  • Tijd (planning)
  • Geld (betalingstermijnen, meer- en minderwerk)
  • Kwaliteit (toezicht)

Oplevering

Zodra de werkzaamheden zijn voltooid wordt aan de hand van de Oplevering bepaald of de aannemer aan alle contractstukken heeft voldaan. Is alles naar behoren uitgevoerd, dan wordt het project door de aannemer overgedragen aan de opdrachtgever met overhandiging van garanties e.d.

Nazorg

Ook na de oplevering staan wij nog voor u klaar. In deze nazorgfase (onderhoudstermijn) worden de restpunten van de oplevering gecontroleerd en kan het project financieel afgesloten worden.

Kortom

Bouwkundig Advies- en Tekenbureau Dré van den Bosch neemt de zorg van de bouwplannen van de opdrachtgever deskundig over en zorgt voor een goede afhandeling van alle formaliteiten en voor een juiste communicatie binnen het totale proces, opdat het gewenste resultaat gerealiseerd wordt binnen de gemaakte afspraken.

Neem vrijblijvend contact op!